Uw browser is verouderd.

Verkeersongevallen

Verkeersongevallen

DEKRA Investigations beschikt over specialisten in het verrichten van onderzoek naar de oorzaak en toedracht van verkeersongevallen. Zij beschikken over specifieke kennis en technische middelen om een ongeval te kunnen onderzoeken.

Na het uitvoeren van deskresearch brengt de particulier onderzoeker van DEKRA Investigations een bezoek aan verzekeringnemer of andere betrokkenen partijen. Daar waar nodig worden betrokkenen geïnterviewd en/of wordt de plaats van het verkeersongeval bezocht. De particulier onderzoeker neemt contact op met diverse betrokken partijen om duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het verkeersongeval.

DEKRA Investigations levert een totaalpakket bestaande uit:

  • Dossieranalyse;
  • Toedrachtsonderzoek c.q. buurtonderzoek;
  • Verkeersongevallenonderzoek;
  • Controle authenticiteit overgelegde documenten;
  • Interviewen van getuigen of overige betrokkenen;
  • Interviewen van verzekerde of wederpartij;
  • Sporenonderzoek door middel van Spurfix;
  • Onderzoek naar technische staat van het voertuig;
  • Uitlezen boordcomputer;
  • Delta-V onderzoek.

Contact

DEKRA Investigations

Postbus 1041

1810 KA Alkmaar

+31 88 96 83 400
Pagina delen