Verandertrajecten

Nieuwe (fiscale) wetgeving kan leiden tot aanpassing van uw bestaande pensioenregeling.

Aandachtspunten die zich in dat geval onder andere kunnen voordoen zijn:

  • Het opstellen van nieuwe documenten zoals het pensioenreglement en eventueel de arbeidsovereenkomst of een handboek arbeidsvoorwaarden.
  • Het onderhandelen over een aangepaste dan wel nieuwe uitvoeringsovereenkomst met uw pensioenuitvoerder.
  • Het onderhandelen met de diverse belanghebbenden (medezeggenschap) over de gewenste nieuwe regeling.
  • Het opstellen van overgangsregelingen en vastleggen ten behoeve van verschillende groepen.
  • Waardeoverdracht van de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Bij al deze zaken kunnen onze juristen u adviseren en ondersteunen.

Pagina delen