Uw browser is verouderd.

Shore-based equipment

Shore based equipment

DEKRA Experts voert niet alleen expertises uit in de maritieme sector, maar ook in de sector landmaterieel. De technische kennis van onze experts is vanzelfsprekend ook goed toepasbaar op technische installaties en machines zoals kranen, grondverzetmachines en landbouwmachines.

Binnen deze sector vallen ook transportmiddelen waarmee goederen worden vervoerd van en naar schepen en vliegtuigen. Wij voeren bijvoorbeeld ook schade expertises uit aan treinen, vrachtwagens, platformwagens en highloaders.

Schade aan transportmiddelen veroorzaakt niet zelfden ook schade aan de lading. Door de aanwezige dienstverlening op het gebied van cargo binnen DEKRA Experts, kunnen (eventuele) ladingschades direct bij de schadeclaim worden betrokken.

DEKRA Experts has never limited them-selves to marine surveys - they have always been active in shore-based sectors as well. Our technical knowledge is equally applicable to machinery such as cranes, excavators and agricultural equipment.

Shore-based equipment als includes the means of transport used to shuttle cargo to and from ships and aircraft. For instance rolling stock and road transport surveys and surveys apron vehicles and highloaders.

Damage to means of transport often means damage to the cargo it is carrying. DEKRA Experts has the in-house cargo expertise necessary to include possible cargo damage in any claim.

Pagina delen