Uw browser is verouderd.

Schade Expertise

Schade expertise

Als u een expertise aanvraag wilt verstrekken, dan kunt u uw opdracht direct online aan ons doorgeven. Meer informatie over verschillende soorten expertises leest u onderstaand.

Fysieke expertise
De meest bekende vorm van expertise, is de traditionele fysieke expertise. Dit betekent dat elk voertuig persoonlijk door een expert wordt bekeken en dat de schade ter plekke met de hersteller wordt geregeld.

Tele-expertise
Extention is ons deskpertise systeem. Een uitgekiende vorm van tele-expertise. De inzet van praktijkmensen, benutting van de automatiseringsmogelijkheden en gebruikmaking van onze RCS database leiden tot een juiste schadevaststelling en aantrekkelijke tarieven.

STEPS
Met STEPS zetten wij de volgende stap in schadevaststelling. Een volledig nieuwe wijze van schaderegeling, gebaseerd op onze zorgvuldig opgebouwde database en onze jarenlange ervaring op het gebied van de schaderegeling. Met STEPS voorzien wij in de behoefte van de markt aan een nog optimalere en efficiëntere beheersing van de schadelast.

STEPS is een systeem dat schadecalculaties van reparateurs geautomatiseerd kan beoordelen op hun juistheid en volledigheid. Toetsing van de calculaties vindt plaats via statistische en technische beslisregels. Het systeem vergelijkt de calculatiegegevens van reparateurs met normuitkomsten en verifieert of de samenhang van opgevoerde werkzaamheden logisch is.

Het resultaat van STEPS is een toekenning van de juiste expertisevorm. De eventueel geconstateerde afwijkingen worden gerapporteerd en aangevuld met een gericht expertiseadvies. Hiermee kunnen de vervolgstappen in de schadeafwikkeling sneller worden afgehandeld en wordt de schadelast nog beter beheersbaar.

Schadestroom management
Schadestroom management richt zich niet op de controle van één specifiek schadegeval maar op het “beheren” van de reparateur. Individuele schadestroom managers controleren de schadedoorlopen bij herstellers vanuit een ‘helicopterview’.

Zij adviseren over de toe te passen reparatietechnieken en het beheersen van de schadelast. In combinatie met STEPS kan de inzet voor fysieke expertise beperkt blijven en de aandacht zich meer richten op het meten van de prestaties.

Schadestroom management is met name geschikt voor de gestuurde schadestroom, bij herstelbedrijven met meer dan 150 doorlopen per jaar.

Pagina delen