Uw browser is verouderd.

Salvage remunerations

Als directe hulpverlening noodzakelijk is, wordt de hoogt van het hulploon meestal achteraf vastgesteld. Dit gebeurt op basis van een hulpverleningsrapport dat de feiten en details van de verleende hulp weergeeft. De experts van DEKRA kunnen opdrachtgevers uitstekend van dienst zijn bij het objectief beoordelen van een dergelijk hulpverleningsrapport en de daaraan ten grondslag liggende feiten zodat daadwerkelijk een redelijk en billijk hulploon wordt overeengekomen.

If immediate assistance is required, the level of compensation is usually agreed afterwards. This is done based on a salvage report containing the facts and details of the assistance provided. Our specialists are able to provide principals with an objective assessment of salvage reports and the facts on which they are based, allowing them to agree a reasonable and fair salvage premium.

Pagina delen