Uw browser is verouderd.

ROB steekproef

steekproef

Schadelastbeheersing is een onderdeel voor kostenbeheersing van uw wagenpark. De beperking van reparatie- en onderhoudskosten aan uw wagenpark is even zo belangrijk.

Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee we steekproefsgewijs aanvragen voor reparatie en onderhoudskosten ter plekke, bij reparateurs, toetsen aan de werkelijkheid.

Naast een mogelijke directe aanpassing van de aanvraag voor een reparatie, heeft u ook periodieke managementinformatie over de totale resultaten.

De voordelen van deze methode zijn:

  • Directe kostenbesparing;
  • Informatie over de staat van het voertuig;
  • Promotiemiddel richting uw klant;
  • Directe feedback op aanvragen, waardoor ervaring voor medewerkers vergroot wordt;
  • Mogelijkheid selectie reparateurs;
  • Mogelijkheid tot marktvergelijking.

Pagina delen