Uw browser is verouderd.

Risico analyses (uitgebreide versie van de quick scan)

De risico-analyse is een meer uitgebreide versie van de quick scan. In deze analyse wordt niet alleen gekeken naar de toestand van een schip of object, maar vooral ook naar de organisatie erachter. Dat betekent dat ook aspecten als onderhoudssystemen, ship management en bedrijfsorganisatie worden geanalyseerd. Ook een advies over te nemen beheersmaatregelen maakt deel uit van de risico-analyse.

Een risico-analyse is van belang voor investeerders en/of verzekeraars om een helder beeld te krijgen van de te aanvaarden risico's. Opdrachtgevers - veelal rederijen en scheepswerven - krijgen door middel van een risico-analyse concrete aanwijzingen hoe risico's verkleind kunnen worden of hoe zich voor te bereiden op risicovolle situaties. Afhankelijk van de omvang van het door te lichten object of de organisatie neemt een risico-analyse twee tot zes maanden in beslag.

Risk analyses (expanded quick scans)

Risk analyses are more in-depth versions of quick scans. They emphasise the corporate structures involved in addition to the condition of the ship or hardware. This includes analysis of maintenance programmes, ship management procedures and company organisation. Risk analyses include recommendations regarding managerial measures that need to be taken.

Risk analyses provide investors and insurers with a clear picture of the risks that they are taking on. They indicate plainly to principals - generally shipowners/-managers and shipyards - how they can reduce risks or how to prepare for high-risk situations.

Risk analyses take between two to six months to complete, depending on the size of the ship / hardware or organisation in-volved.

Pagina delen