Uw browser is verouderd.

Quick scans

Quick scans zijn globale onderzoeken die in alle segmenten van de maritieme sector worden uitgevoerd. Het doel is een impressie te krijgen van bijvoorbeeld de toestand van een schip of object en/of van de kwaliteit van het personeel. Ook de organisatie van kleinere maritiem gerelateerde bedrijven kan onderworpen worden aan een quick scan.

Afhankelijk van de grootte van het schip c.q. object of de omvang van de organisatie is voor het uitvoeren van een quick scan twee tot tien dagen nodig. Dit is inclusief de eindrapportage.

Quick scans

Quick scans are general investigations that are carried out in all sectors of the maritime industry. The aim is to obtain an impression of, for instance, the condition of a ship or a piece of hardware, or the quality of the operating personnel. Smaller marine-related companies can also be the subject of a quick scan.

A quick scan usually requires two to ten days to complete, depending on the size of the subject. This includes the production of a final report.

Pagina delen