Personenschade

Personenschade

Van Kouterik Personenschade is op 1 januari 2014 overgenomen door DEKRA. Van Kouterik Personenschade is gespecialiseerd in het regelen van personenschade. Wij zijn onafhankelijk en werken uitsluitend in opdracht van verzekeraars en/of eigen risicodragers.

De hoofdactiviteit van Van Kouterik Personenschade bestaat uit letsel- en overlijdensschaderegeling in meest brede zin. Hierbij werken wij (waar nodig) samen met medisch adviseurs, re-integratiespecialisten en overige adviseurs.

Daarnaast biedt Van Kouterik Personenschade diensten op het gebied van analyses, berekeningen, toedrachtsonderzoeken, procesondersteuning, second opinion, audits, opleiding en coaching.

De diensten van Van Kouterik Personenschade kunnen in het kader van een totaal- of deelopdracht worden geleverd. Maatwerk is altijd mogelijk.

Experts

Wij hebben 9 specialisten in dienst met specifieke kennis op het gebied van:

  • complexe zaken;
  • schades van zelfstandig ondernemers, inclusief (bedrijfseconomische) analyses;
  • medische aansprakelijkheid;
  • toedrachtonderzoeken;
  • schade bij jonge kinderen;
  • overlijdensschades;
  • berekeningen met A-Letsel en eigen modellen;
  • beroepsziekten;
  • reserveadviezen.

Kernwaarden
Een duidelijke visie, korte communicatielijnen, heldere rapportages en een gedegen reserveadvies zijn de onderdelen van onze proactieve aanpak.

Pagina delen