Uw browser is verouderd.

Onderzoek naar letselschadeclaims

Onderzoek naar letselschadeclaims

DEKRA Investigations is gespecialiseerd in het verrichten van toedrachtsonderzoek naar letselschadeclaims.

Het verrichten van onderzoek naar letselschadeclaims vraagt om een specifieke aanpak, specialistische kennis maar óók om inlevingsvermogen en tact. Alle stappen in een feitenonderzoek of persoonlijk onderzoek worden in nauw overleg met de opdrachtgever doorgenomen, waarbij het onderzoeksbelang van de opdrachtgever wordt afgewogen tegen het belang van betrokkene(n).

Het recht op privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene dient vanzelfsprekend te worden gewaarborgd. Vooral in zaken waarin het gaat om moeilijk objectiveerbaar letsel heeft de opdrachtgever echter een evident onderzoeksbelang en kan een (persoonlijk) onderzoek onder omstandigheden zelfs het enige middel zijn waarmee de verzekeraar de toedracht van het incident én het letsel van betrokkene(n) kan verifiëren.

DEKRA Investigations levert een totaalpakket bestaande uit:

  • Dossieranalyse;
  • Onderzoek op schadelocatie, buurtonderzoek;
  • Verkeersongevallenonderzoek;
  • Controle authenticiteit overgelegde documenten;
  • Interviewen van verzekerde, wederpartij(en), getuigen of overige betrokkenen;
  • Gesprekken/overleg met belangenbehartiger(s);
  • Confrontatiegesprekken.

Wilt u weten wat DEKRA Investigations voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact

DEKRA Investigations

Postbus 1041

1810 KA Alkmaar

+31 88 96 83 400
Pagina delen