Marine

Marine

English

Transport verzekeringsgerelateerde schaden in de breedste zin van het woord zijn herkenbaar gebundeld binnen de Business Unit Marine.

Sinds 2 april 2012 zijn de activiteiten van Expertisebureau Binnendijk-Bree, D. Touw Expertise- en Ingenieursbureau en Touw Salvage Consultancy samengevoegd met de reeds bestaande activiteiten van DEKRA Experts, Business Unit Marine.

Door deze bundeling van krachten kan DEKRA thans, met 14 experts, alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van Marine expertise uitvoeren.

Ook de werkzaamheden van Touw op het gebied van opleidingen, trainingen en salvage consultancy zijn welkome verrijkingen voor de dienstenportefeuille van DEKRA.

Kernwaarden
Proactief, deskundig, specialistisch, allround, multidisciplinair, toonaangevendheid, innovatief en marktleider.

Internationaal
Wij zijn geassocieerd aan kwalitatief leidende Marine Cargo en K&M expertisebureaus in Europa en wereldwijd door middel van participatie in TMN Survey Group. TMN is geregistreerd in Londen en DEKRA Experts is hiervan "fouding member".

Voorbeelden van Marine schaden

Zonder volledig te willen zijn, geven wij een aantal, enigszins willekeurige voorbeelden van schaden die wij in behandeling hebben gehad.

Bij diverse grote branden zijn wij opgetreden voor de logistieke aansprakelijkheid van de opslaghouder.

Bij enkele bergingen van schepen hebben wij, namens de berger, in het kader van Averij Grosse, de waarde van de geredde lading vastgesteld.
Bij contaminatie van een vervoerd product hebben wij, namens AVB- en vervoerderaansprakelijkheidsverzekeraars, de schade aan de vervoerde lading vastgesteld, maar ook de schade aan de goederen in de landtank, de ontstane bedrijfsschade alsmede de schade in het kader van de productaansprakelijkheid. Tevens hebben wij de recall van de producten begeleid.

Tijdens nationaal vervoer over de weg heeft een aanrijding plaatsgevonden met schade aan de trekker/oplegger en de vervoerde lading tot gevolg. Wij verzorgden namens ladingverzekeraars de schadevaststelling en voerden het regres op de schade veroorzakende partij.

Tijdens transport van een windmolen is schade ontstaan, wij hebben namens vervoerderaansprakelijkheidsverzekeraars de schade aan de windmolen vastgesteld en de oorzaak onderzocht.

Pagina delen