Management & Strategie

De heer P.M. Schenk (Chief Executive Officer) vormt met de heer R. Pols (Chief Operations Officer) gezamenlijk de directie van het Nederlandse bedrijf.

Onze strategie bestaat uit verdere internationalisering en schaalvergroting, waaraan wij invulling geven door een gerichte combinatie van organische groei en acquisities.

Ons mission statement is:

“We aim to be innovative, profitable and employ professional and motivated staff in order to exceed client expectations and ensure our continuity.”

Pagina delen