Juridische opinies

De toename van het aantal belanghebbenden, het grote financiële belang dat hoort bij pensioenovereenkomsten en de continu veranderende pensioenwetgeving, leidt tot uiteenlopende standpunten en meningen.

Wanneer is een juridische opinie onvermijdelijk
Pensioenwetgeving is meestal vormgegeven als een kader waarbinnen tussen partijen nog veel ruimte tot interpretatie en nadere invulling overblijft. Hierdoor is in veel gevallen het vormen van een juridische opinie onvermijdelijk. Vooral wanneer bepaalde afspraken niet voldoende zijn vastgelegd, kan er verschil van mening bestaan over de uitleg van de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij:

  • Het afgeven van een juridische opinie;
  • Het beoordelen van een afgegeven juridische opinie (second opinion);
  • Het bemiddelen bij een pensioenjuridisch geschil.

Wij bemiddelen niet in verzekeringen noch adviseren wij over verzekeringsproducten.

Pagina delen