Uw browser is verouderd.

Interim management

Bedrijven die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, kunnen voor interim mangement een beroep doen op DEKRA Experts. Dit kan noodzakelijk zijn bij surseance van betaling, faillissement of reorganisatie. Interim management richt zich vooral op vernieuwing, continuering of doorstart van een bedrijf.

Companies that need temporary managerial support can call on DEKRA Experts to provide an interim management solution. This may be necessary following a suspension of payments, bankruptcy or reorganisation. Interim management focuses in particular on innovation, continuation and relaunch.

Pagina delen