Uw browser is verouderd.

Inspecties

DEKRA Experts inspecteert voor haar opdrachtgevers risico's ten behoeve van brand-, UGV- en bedrijfsschadepolissen.

Wij maken een juiste beoordeling van het risico en geven adviezen ten aanzien van te nemen preventieve maatregelen.

Naast risico-inspecties voeren wij vooropnames uit in het kader van te verrichten bouwwerkzaamheden.

Uitgangspunten voor onze dienstverlening zijn: klantgerichtheid, deskundigheid, kwaliteit, maatwerk en snelheid.

Verregaande en innoverende ICT stelt ons in staat om optimaal aan uw wensen te voldoen.

Om onze werkzaamheden inzichtelijk te maken, hebben wij het brede scala van onze mogelijkheden gedefinieerd en gesegmenteerd in drie rapportvormen voor risico-inspecties en één vooropnamerapport, toegesneden op de aard en omvang van het aangeboden risico en de gewenste diepgang.

Uitgebreide rapportage
Een uitgebreide rapportage is een volledige risico-inventarisatie met uitgebreide analyse van de risico's en werkzaamheden voorzien van een uitvoerige fotoreportage.

Verkorte rapportage
Wanneer een uitgebreide rapportage niet noodzakelijk is, maar toch inzicht moet worden verkregen in het risico, kan een verkort rapport uitkomst bieden.

Quick-scan rapportage
Deze "quick-scan" is ideaal voor kleine en eenvoudige risico's.

Vooropnamerapport
Een vooropname van onroerend goed als belending van een bouwplaats. Om claims te voorkomen of beter te kunnen beoordelen is een vooropname van de belendingen bij risicovolle bouwwerkzaamheden cruciaal. De zichtbare gebreken worden vastgelegd in tekst en gevisualiseerd in een uitgebreide fotorapportage.

Pagina delen