Fusies en overnames

Bij overnames, fusies of het splitsen van ondernemingen is het van belang om op de hoogte te zijn van uw verplichtingen op het gebied van pensioen. Pensioen is na het salaris immers de duurste arbeidsvoorwaarde.

Wij doelen dan niet alleen op de relatie en verplichtingen die u daarbij heeft met de werknemers maar ook op de contractuele verplichtingen en aansprakelijkheden die u heeft ten opzichte van de pensioenuitvoerder(s).

De volgende vraagstukken kunnen zich hierbij voordoen:

  • Kunnen de werknemers nog blijven deelnemen in de huidige pensioenverzekering?
  • Is harmonisatie van arbeidsvoorwaarden inclusief pensioen na de transactie gewenst of misschien wel verplicht?
  • Zijn er eventuele niet gefinancierde pensioentoezeggingen of andere achterstallige financiële verplichtingen?
  • Blijven werknemers rechten ontlenen aan bestaande overgangsregelingen, garantieregeling of VUT-achtige toezeggingen?

Naast ondersteuning bij het zogenaamde due diligence onderzoek kunnen wij u helpen bij de juiste formulering van pensioenbepalingen in de koopovereenkomst. Denk daarbij ook aan het opnemen van garantiebepalingen en vrijwaringbepalingen.

Pagina delen