Feasibility studies

De haalbaarheidsonderzoeken die door onze experts worden uitgevoerd, hebben betrekking op commerciële, financiële en technische aspecten van projecten op het gebied van de scheepvaart en de industrie. Op basis van grondig onderzoek beoordelen de specialisten de haalbaarheid van een project.

Our surveyors carry out feasibility studies on the commercial, financial and technical aspects of maritime and industrial projects. They determine a project's chances of success based on a thorough investigation.

Pagina delen