Dispensatievraagstukken

Bij fusies en overnames speelt pensioen een belangrijke rol. In veel gevallen bent u niet in staat om uw eigen beleid te voeren. Ook bij wijziging van werkzaamheden of het herstructureren van uw onderneming is pensioen een aandachtspunt.

De volgende vragen kunnen hierbij een rol spelen:

  • Bent u als onderneming verplicht deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds?
  • Wilt u niet deelnemen aan een bedrijfstakregeling omdat u al een ondernemingspensioenfonds heeft?
  • Wat zijn de gevolgen van het reorganiseren van mijn bedrijf voor de arbeidsvoorwaarde pensioen?

In dit kader hebben wij veel ervaring in het uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken waarbij wij onderzoeken welke vrijheden u als ondernemer heeft. Wij raden daarbij vaak aan om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit kan betrekking hebben op de mogelijkheden en financiële aspecten van het verkrijgen van vrijstelling van de verplichte pensioenregeling in uw bedrijfstak. Maar het kan ook gaan over de mogelijkheden en financiële aspecten van het vrijwillig aansluiten bij een bepaald bedrijfstakpensioenfonds.

Wanneer het aanvragen van dispensatie bij een bedrijfstakpensioenfonds voor u gewenst is, kunnen wij u ondersteunen bij zowel het formele juridische als het financiële traject.

Pagina delen