DEKRA Pensioen Expertise

pension expertise

Het onderwerp Pensioen staat de laatste tijd in de schijnwerpers. Het begon allemaal in 2010 toen minister Donner van Sociale Zaken meedeelde dat een aantal pensioenfondsen hun pensioenaanspraken moesten afstempelen omdat zij te weinig middelen in kas hadden om die verplichtingen op lange termijn te voldoen. En ook de rapporten van de commissies Frijns en Goudswaard hebben flink wat stof in de pensioenwereld doen opwaaien.

De pensioenwereld heeft sinds het rapport van de commissie Witteveen (september 1995) geen rust meer gekend. Pensioenen zijn sindsdien feitelijk voortdurend in beweging: met de komst van fiscale wetgeving in 1999, en in 2007 met het van kracht worden van een nieuwe Pensioenwet. Door de genoemde commissie rapporten is de betaalbaarheid en de haalbaarheid van pensioen op de agenda gekomen. Tegenwoordig staat de verplichtstelling en de doorsneepremie onder druk en laat de financiële crisis zijn sporen na. Dit leidt weer tot verscherpt toezicht en verstrekkende governance eisen. Door de lage rentestand en de groeiende vergrijzing ontstaat er scheefgroei tussen opgebouwde pensioenaanspraken en de verwachtingen op de pensioendatum. Ook dat vraagt weer om een oplossing. Op korte dan wel lange termijn zullen deze ontwikkelingen zich weer vertalen in nieuwe wetgeving. Wetgeving die op de een of andere manier weer invloed heeft op de afspraken tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder.

Pagina delen