DEKRA Figures

Een berekend advies bij schade

DEKRA Figures

Het onafhankelijke rekencentrum van DEKRA
Het adequaat vaststellen van (toekomst) schade in het algemeen is een gecompliceerd vraagstuk. DEKRA Figures is expert op dit gebied met niet alleen ruime ervaring maar ook de competentie om zelfs in zeer complexe schades concreet onderbouwde schadeberekeningen aan te leveren. Centraal binnen onze dienstverlening staat onze toegevoegde waarde binnen het schaderegelingsproces. Iedere schadeberekening vereist een zorgvuldige toepassing, waarbij een goede samenwerking en duidelijke communicatie vereist is. De beschikbaarheid over adequaat feitenmateriaal is essentieel. Vervolgens zijn wij als geen ander in staat om neutraal, onder toepassing van de beschikbare feiten, berekeningen te maken als eenzijdige rapportage (verzoek van 1 partij), een controle opdracht, maar ook op gemeenschappelijk verzoek (2 partijen).

Werkwijze DEKRA Figures
De experts van DEKRA Figures zijn professioneel en een volwaardige partner bij het definiëren en rapporteren van alle uitgangspunten rondom schadeberekening. Ze overzien het gehele krachtenveld en komen altijd tot een afgewogen en onderbouwde rapportage. Diepgaand in de analyse, vlot en adequaat in de terugkoppeling.

Wat kan DEKRA Figures voor u betekenen?
Of u nu verzekeraar, bedrijf, gerechtelijke instantie of particulier bent, ongeacht de oorzaak of aard van de schade en ongeacht de aard van uw rol (WA of Rechtsbijstand), onze experts spreken de juiste taal en hebben de specialistische kennis en kunde om u terzijde te staan.

De experts van DEKRA Figures zijn in staat om schade op een professionele en onafhankelijke wijze te berekenen. Wij bieden u berekeningen aan op het gebied van letsel, overlijden en bedrijfsschade. Naast overall behandeling bieden wij u de mogelijkheid om deelopdrachten te verstrekken zoals in relatie tot loonregres, carrière onderzoek, analyse jaarstukken en branche vergelijkingen.

Doelstelling DEKRA Figures

  • Voortdurend contact met de opdrachtgever; korte responsetijden;
  • Een onafhankelijke, persoonlijke en integere aanpak tegen een passend tarief;
  • Een gedegen rekenkundig advies op maat;
  • Een heldere rapportage ter onderbouwing;
  • Een adequate kosten baten analyse vooraf.

A-Letsel
Wij zijn de eigenaar van A-Letsel, de software op dit vakgebied. Met A-Letsel kunt u als verzekeraar, expert of belangenbehartiger een uitgebreide letsel- en overlijdensschadeberekening opmaken. Op basis van inkomensgegevens van het slachtoffer en eventuele nabestaanden genereert de service voor u een gedetailleerd schaderapport. Dit geeft niet alleen u, maar ook de wederpartij en de rechter een goed inzicht in de opbouw van het schadebedrag. Doordat de service door de neutrale Audelet-rekenstandaard wordt ondersteund voldoet deze aan de geldende wetgeving.

Pagina delen