Uw browser is verouderd.

Coatings

"Coatings" vormt een belangrijk specialisme binnen de totale dienstverlening van DEKRA Experts. Onze coatingexperts zijn gespecialiseerd in marine coatings, met name in ballasttank- en ladingtankcoatings. Het vakkundig uitvoeren van coating surveys vraagt niet alleen om kennis van de samenstelling en applicatie van coatings zelf, maar ook van een correcte exploitatie van schepen met betrekking tot het laden, lossen, ventileren en reinigen van ladingtanks.

Onze coatingspecialisten geven regelmatig advies en voeren wereldwijd -vaak tijdens de vaart- inspecties uit. Opdrachtgevers zijn onder meer rederijen, verzekeraars, P&O Clubs en coatingfabrikanten. Daarnaast hebben de experts een hooggewaardeerde reputatie opgebouwd bij veel scheepswerven, waaronder enkele vooraanstaande werven in het Verre Oosten.

Vanwege de unieke kennis en goede reputatie treden onze coatingexperts regelmatig op in binnen- en buitenland als getuigedeskundigen en arbiters in zaken die betrekking hebben op marine coatings.

Coatings is an important specialisation within DEKRA Experts. Our coatings experts are specialised in marine coatings, particularly those used in ballast and cargo tanks.

Skilled coatings surveys demand not only knowledge of the composition and application of coatings, but als require a thorough understanding of proper loading, unloading, ventilation and cleaning procedures.

Our coatings specialists regularly give advice and conduct inspections worldwide, often at sea. Our clients include shipowners/-managers, underwriters, P&I clubs and coatings manufacturers. In addition, our experts have built up an excellent reputation among many shipyards, including several leading yards in the Far East.

Because of their reputation and unique understandig of coatings, our coatings specialists regularly act as expert witnesses and arbitrators around the world.

Pagina delen