Uw browser is verouderd.

Claims settling agent

English

De weg die een nieuwe auto aflegt van fabrikant tot de gelukkige koper is lang. Verschillende vormen van transport: boot, trein, trailer en overslag wisselen elkaar af en diverse partijen zijn betrokken in het complexe logistieke proces. De schaalgrootte in de transporten maakt de materiële belangen groot en de risico’s zijn talrijk. Die combinatie zorgt ervoor dat verzekeringen een grote rol spelen bij het transport van nieuwe auto’s.

Vergoeding van schade aan de benadeelde en regres op de veroorzakende partij
De vaststelling van een schade en de verdere afwikkeling hoeven niet altijd in één en dezelfde hand te zijn samengebracht. Ook als de schade door een andere partij is geconstateerd, kan de controle en de verdere administratieve en financiële afwikkeling door ons worden uitgevoerd. De vaststelling van de schade, de beoordeling van de juistheid van het schadebedrag en de bepaling van de schuldvraag maken een wezenlijk deel uit van de functie van claims settling agent. Wij houden rekening met de specifieke verzekeringsvoorwaarden en de eigen risico’s van de betrokken partijen.

Opdrachtgevers zijn veelal buitenlandse transportverzekeraars of importeurs. Als de schade eenmaal is vergoed, kunnen wij namens u de regresactie starten. Wij beschikken zelf over de nodige juridische kennis en kunnen indien nodig in transport- en zeerecht gespecialiseerde advocaten inschakelen om verhaalsacties met succes te kunnen afronden.

Verzekeren van transporten is complex
Maar niet alleen de logistiek is ingewikkeld, hetzelfde geldt tegenwoordig voor de wijze waarop deze transporten verzekerd worden. Bij één en hetzelfde transport kunnen verschillende verzekeraars of groepen verzekeraars betrokken zijn. Dat kan afhankelijk zijn van de herkomst en bestemming van de auto’s en de plaats waar, of het tijdstip waarop, de schade ontstaat.

De uitgebreide kennis en ervaring van DEKRA als surveyor is vanzelfsprekend een belangrijk voordeel bij het vervullen van de rol van claims settling agent. De functie van surveyor en die van claims settling agent kunnen heel goed samengaan, maar net zo goed afzonderlijk worden ingevuld door verschillende partijen.

Pagina delen