Uw browser is verouderd.

Business Unit TES

BU TES

English

De Business Unit TES controleert bij elke schakel in het logistieke proces en waar ook ter wereld nieuwe auto's op schade. Niets is zo belangrijk als de aflevering van een auto aan de koper in dezelfde staat als waarin deze zich bevond toen hij in de fabriek van de band rolde.

De weg van fabrikant naar consument is lang en kent heel wat overdrachtsmomenten met een verhoogde kans op schade. De inschakeling van DEKRA geeft partijen duidelijkheid over de staat waarin de auto’s zich bevinden. Wordt schade geconstateerd, dan stellen wij schaderapporten op en wikkelen wij de claims financieel af met de verzekeraar. Soms zelf rechtstreeks met de schadelijdende partij als er in volmacht gehandeld kan worden.

DEKRA levert expertisediensten aan:

  • Autofabrikanten;
  • Importeurs;
  • Autodealers;
  • Transporteurs;
  • (Transport)verzekeraars;
  • Stuwadoors;
  • PDI-operators (overslagbedrijven);
  • Fleetowners.

Kostenbesparingen
Elk transport brengt risico’s met zich mee, hoe goed het ook wordt voorbereid en uitgevoerd. Controle is onmisbaar, al is het alleen maar om te constateren dat er geen schade is opgetreden. De resultaten van onderzoeken en aanbevelingen staan door de onafhankelijke positie van DEKRA als gespecialiseerde en professionele schade-expert niet ter discussie.

De constatering van schade ‘on the spot’ voorkomt discussies over de schuldvraag. Dit leidt voor alle betrokken partijen tot belangrijke kostenbesparingen. Een efficiënte schadeafwikkeling is mogelijk door gestandaardiseerde procedures en het gebruik van geautomatiseerde systemen die intussen als standaard gelden in de branche.

Preventie in de logistiek
Door de vastlegging van schadegegevens kunnen wij u over een langere periode statistische gegevens aanleveren. Betrokken partijen kunnen hierdoor preventiemaatregelen treffen die de kans op schade in de toekomst verkleinen.

De vooraanstaande positie van DEKRA in de Automotive branche maakt het mogelijk te blijven investeren in systemen voor informatieverzameling en analyse. De oplossing van een individuele schade of claim krijgt hierdoor een extra betekenis voor u: de mogelijkheid tot voortdurende verbetering van het logistieke proces.

Voorkomen en beperken van schade
Onze preventieadviezen hoeven niet beperkt te blijven tot individuele gevallen en gerelateerd te zijn aan het logistieke proces. Ook bij natuurverschijnselen en -rampen, zoals hagel of overstroming kunnen wij u van dienst zijn.

De constatering van gebreken aan nieuwe auto’s kan ook wijzen op een constructiefout. De praktijk bewijst dat dit ook -of juist- bij massaproductie niet denkbeeldig is. Niet tijdige onderkenning van problemen kan leiden tot grootschalige recall acties en reputatieschade bij de fabrikant en het merk. In de praktijk hebben wij bewezen gevolgschade aanzienlijk te kunnen beperken.

Consultancy
Steeds meer opdrachtgevers schakelen ons in een vroegtijdig stadium in bij nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij de opzet van een nieuwe terminal, bij het ontwerpen van een nieuw administratief systeem dat de afwikkeling van schades gaat ondersteunen of bij het beschrijven van duidelijke procedures en verantwoordelijkheden. Onze adviezen leiden tot een verdere terugdringing van schadecijfers en tot kostenbesparingen.

Kwaliteitsverbetering
Onze medewerkers volgen alle ontwikkelingen op de voet en blijven door trainingen op de hoogte. Wij werken met interne audits om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. De opgedane ervaring in deze audits is weer lesmateriaal voor onze experts. De opleiding van onze medewerkers gebeurt niet in het leslokaal, maar ‘on the job’.

Contact

Business Unit TES

Vestiging Rotterdam en Amsterdam

Wognumsebuurt 1

1817 BH Alkmaar

Pagina delen