Uw browser is verouderd.

Audits

audits

DEKRA biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van auditing. Of het nu gaat om controle op naleving van administratieve afspraken of om controle op kwaliteit van uitgevoerd herstel, wij bieden u de mogelijkheid om de afspraken die door u met uw relaties zijn gemaakt te toetsen en te controleren of deze daadwerkelijk worden toegepast en in de praktijk worden nagekomen. De audits kunnen zowel betrekking hebben op operationele als op ondersteunende bedrijfsactiviteiten. Bij onze audits gaan wij uit van de door uzelf van toepassing verklaarde eisen en normen en/of productspecificaties.

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven overgaan tot het uitbesteden van audits. Een audit vraagt specifieke kennis, niet alleen waar het gaat om het uitvoeren maar ook de voorbereiding, het opstellen van de rapportage en, misschien wel als belangrijkste, het bepalen van acties. DEKRA heeft die kennis in huis.

De DEKRA auditoren zijn deskundig en onafhankelijk en daardoor in staat om objectief de naleving van afspraken te beoordelen. De DEKRA auditor is, als externe deskundige, ook in staat de processen kritisch te doorlopen. "Zijn er verbeteringen mogelijk?", "Waarom loopt een procedure op één afdeling wel en op een andere niet?", "Kan het efficiënter?" zijn vragen waar u door een objectieve audit antwoord op krijgt.

Pagina delen