(Bedrijfseconomische) Analyses

Berekeningen

Een klein verschil in invoer of benadering kan grote gevolgen hebben voor de uitkomst van de berekening. Wij kennen de (on)mogelijkheden van de rekenprogrammatuur. Berekeningen van derden kunnen we kritisch toetsen en eventuele verschillen van inzichten worden helder benoemd.

Van Kouterik Personenschade berekent letsel- en overlijdensschade met behulp van in eigen beheer ontwikkelde modellen en/of A-Letsel programmatuur.

Berekeningen

Na een ongeval is een betrokkene vaak (tijdelijk) arbeidsongeschikt. De schade die hierdoor ontstaat vormt veelal de grootste schadepost. Het waarderen van deze component kan zeer complex zijn en diepgaand onderzoek vergen. Op dit terrein bestaat binnen Van Kouterik Personenschade veel expertise.

In dit kader kunnen wij de (financiële) positie van een bedrijf doorlichten en branchebreed onderzoek doen naar marktpositie en mogelijke ontwikkelingen. Uiteraard blijft hierbij de focus op probleemoplossing.

Pagina delen