Personenschade

Personenschade

Van Kouterik Personenschade is op 1 januari 2014 overgenomen door DEKRA. Van Kouterik Personenschade is een bureau gespecialiseerd in het regelen van personenschade. Zij zijn onafhankelijk en werken uitsluitend in opdracht van verzekeraars en/of eigen risicodragers. 

De hoofdactiviteit van Van Kouterik Personenschade bestaat uit letsel- en overlijdensschaderegeling in meest brede zin. Hierbij werken zij (waar nodig) samen met medisch adviseurs, re-integratiespecialisten en overige adviseurs. De samenwerking met externe adviseurs is protocollair vastgelegd.

De diensten van Van Kouterik Personenschade kunnen in het kader van een totaal- of deelopdracht worden geleverd. Maatwerk is altijd mogelijk.

CONTACT
Van Kouterik Personenschade
Plesmanstraat 62b
3905 KZ Veenendaal
Postbus 887
3900 AW Veenendaal
Tel.: +31 318 55 00 99
Fax: +31 318 56 10 99
mail Van Kouterik Personenschade